ngocthu

JAPAN DESK CAN THO

Leader: - Mr. Duong Tan Hien, Vice Chairman of Can Tho city People’s Committee Deputies: - Mr. Nguyen Khanh Tung, Director Department of Culture, Sports...

Quy định một số cơ chế đặc thù về Đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố...

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 103/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2018   NGHỊ...

Quyết định về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Vườn ươm Công nghệ công nghiệp Việt Nam...

QUYẾT ĐỊNH Về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Vườn ươm Công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn...

Quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về việc thành lập, hoạt động, quyền và nghĩa vụ của Văn...

Detailing the Commercial Law regarding Vietnam-based representative offices and branches of foreign traders

DECREE Detailing the Commercial Law regarding Vietnam-based representative offices and branches of foreign traders ________________ Pursuant to the June 19, 2015 Law on Organization of the Government; Pursuant to...

Quyết định về hỗ trợ đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Ngày 5 tháng 9 năm 2014, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND về việc hỗ trợ...

Recent Stories

Finnish Embassy funds Mekong Delta climate change response

he Centre for Environment and Community Assets Development (CECAD) and the Finnish Embassy in Vietnam have signed an agreement to fund a project improving...

Can Tho to seek private investment for nurseries for IP workers’ children

The Mekong Delta city of Can Tho will issue more preferential policies for investors to set up private nurseries in the city’s industrial parks...

Vietnam Airlines launches three more domestic air routes

National flag carrier Vietnam Airlines on June 22 officially launched three new air routes from the Mekong Delta city of Can Tho. Illustrative image (Source:...

Prime minister approves investment plan of My Thuan-Can Tho Expressway

After the investment plan for the first phase of My Thuan-Can Tho Expressway has been approved by the prime minister, the construction of this...

Can Tho proposes IZ site change to boost investment efficiencies

To optimise the investment efficiency of its industrial zones, the Mekong Delta city of Can Tho has decided on changing the site of several...