Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ
Địa chỉ: 108A Le Loi Street – Ninh Kieu District – Cantho City
Phone: 0292 3 831964
Fax: 0292 3 830354
Email: [email protected]